புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

அனைவருக்கும் எமது இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.  எமது தமிழ் பாடசாலை மீண்டும் எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 11/01/12 காலை 9.45 மணிக்கு ஆரம்பமாகும்.

நன்றி

நிர்வாகக்குழு

Your request is in progress, please wait.